سفر به تبریز (دکتر کلانتری و دکتر تجریشی) و جلسه بررسی DSS

موضوع: سفر به تبریز (دکتر کلانتری و دکتر تجریشی)

 دستور جلسه:

 زمان شروع و پایان:

 مکان:

 

 

موضوع: جلسه بررسی DSS

 دستور جلسه:

 زمان شروع و پایان: 14-16:30

مکان:دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیا

افزودن دیدگاه جدید