سفر به ترکیه

موضوع: سفر به ترکیه

 زمان شروع و پایان:  11:30-9:30

 مکان: ازمیر

 

 

 

 

افزودن دیدگاه جدید