سفر کاروان تدبیر و امید به ارومیه به منظور بازدید از طرح های احیای دریاچه ارومیه

 

عنوان: سفر کاروان تدبیر و امید به ارومیه به منظور بازدید از طرح های احیای دریاچه ارومیه

 

تاریخ: دوشنبه  10  خرداد 1395

  

مکان: ارومیه

افزودن دیدگاه جدید