ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب

 

 

عنوان: ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب

با  رویکرد پیوند اکولوژیکی با چرخه آب برای پایداری سرزمین به سخنرانی دکتر محمد مسعود تجریشی

تاریخ: چهارشنبه، ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵


مکان: دانشگاه کردستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افزودن دیدگاه جدید