مذاکره در خصوص فاز دوم پروژه جایکا


عنوان جلسه: 
مذاکره در خصوص فاز  دوم پروژه جایکا

موضوع: فاز دوم پروژه

تاریخ: 23 خرداد 1395

زمان شروع: 20:00-18:00

مکان: تهران

افزودن دیدگاه جدید