مصاحبه روزنامه ایران با دکتر کلانتری

موضوع: مصاحبه روزنامه ایران با دکتر کلانتری

دستور جلسه: درخصوص دریاچه ارومیه

زمان شروع و پایان: ۹-۱۰

مکان: تهران، خانه کشاورز

افزودن دیدگاه جدید