نشست با سازمان های بین المللی و 20 سفیر منتخب

 

عنوان:نشست با سازمان های بین المللی و 20 سفیر منتخب

 

تاریخ: یکشنبه 09  خرداد 1395

 

زمان: 12:00-9:00

 

مکان: تهران

 

افزودن دیدگاه جدید