نشست خبری

نشست خبری مجری و  مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه

تاریخ: 25 مرداد 1395

زمان شروع: ساعت   11

مکان: خانه کشاورز 

 

 

 

افزودن دیدگاه جدید