نشست دکتر تجریشی با گروهی از دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی

موضوع:  حضور دکتر تجریشی در غرفه ستاد احیا و گفتگو با گروهی از  دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی مرکز  و مخاطبان علاقمند

زمان شروع و پایان:  14-13

 مکان: تهران- نمایشگاه بین المللی مطبوعات

 

 

موضوع:   بازدید  دکتر تجریشی از    از غرفه وزارت نیرو و  رسانه ها و گفتگو با مدیران و خبرنگاران  آنها  در نمایشگاه مطبوعات

زمان شروع و پایان:  17-14

 مکان: تهران- نمایشگاه بین المللی مطبوعات

 

 

 

افزودن دیدگاه جدید