نشست ستاد با فائو به منظور بررسی راهکار های اجرائی و زمینه های همکاری ستاد با فائو با حمایت مالی فائو

 

عنوان: نشست ستاد با فائو به منظور بررسی راهکار های اجرائی و زمینه های همکاری ستاد با فائو با حمایت مالی فائو

 

تاریخ: یکشنبه 09  خرداد 1395

 

زمان: 17:00-15:00

 

مکان: تهران

 

افزودن دیدگاه جدید