نشست سه جانبه ستاد، فائو و دانشگاه واخنینگن هلند

 

عنوان: نشست سه جانبه ستاد، فائو و دانشگاه واخنینگن هلند

 

تاریخ: یکشنبه 09  خرداد 1395

 

زمان: 14:30-13:00

 

مکان: تهران

 

افزودن دیدگاه جدید