همایش آگاه سازی عمومی از چالش های آب در حوضه دریاچه ارومیه

موضوع:  همایش آگاه سازی عمومی از چالش های آب در حوضه دریاچه ارومیه

 زمان شروع و پایان: 13-8:30

مکان:شهر ستان سلماس

توضیحات: سخنرانان دکتر کلانتری، دکتر تجریشی ، آتش تقی پور هنرمند آذربایجانی، فرماندار   شهرستان سلماس

افزودن دیدگاه جدید