چهل و نهمین جلسه اتاق فکر

موضوع:  چهل و نهمین جلسه اتاق فکر

 دستور جلسه: 

 زمان شروع و پایان: 6-9:30

 مکان: تهران، وزارت نیرو

 

 

موضوع:  گفتگو با دکتر کلانتری برای ویژه نامه

 دستور جلسه: 

 زمان شروع و پایان: 11-9:30

مکان: تهران، خانه کشاورز

افزودن دیدگاه جدید