چهل و هشتمین جلسه اتاق فکر

موضوع: چهل و هشتمین جلسه اتاق فکر

زمان شروع و پایان:  6:30

مکان: وزارت نیرو

افزودن دیدگاه جدید