کمیته نظارت

جلسه:  کمیته نظارت 

زمان شروع و پایان: 9 -7:30

مکان: تهران- خانه کشاورز

موضوع : نظارت بر عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه

افزودن دیدگاه جدید