دریافت لوح تقدیر رضا کیانیان بازیگر سینما از ستاد احیای دریاچه