آقای همایون ارشادی هنرمند سرشناس کشورمان از خاطرات دریاچه ارومیه می‌گوید