خانم بهاره کیان افشار،هنرمند محبوب کشورمان از دردهای دریاچه ارومیه می‌گوید