خانم لیندا کیانی،هنرمند نام آشنای کشورمان،درمورد دریاچه ارومیه می‌گوید