آقای امیرحسین رستمی بازیگر مطرح کشورمان از دریاچه ارومیه می‌گوید