خانم شبنم فرشادجو هنرمند سرشناس کشورمان،درباره دریاچه ارومیه می‌گوید: