خانم کمند امیرسلیمانی،بازیگر سرشناس کشورمان درمورد دریاچه ارومیه می‌گوید