درد دلهای آقای بزرگمهر حسین‌پور،طنز پرداز و کارتونیست مشهور،درخصوص دریاچه ارومیه