بازدید معاون دبیرکل سازمان ملل از دریاچه ارومیه+فیلم