حمایت از رساله‌های تحصیلات تکمیلی

حمایت از رساله‌های تحصیلات تکمیلی


با توجه به اعلام اولویتهای پژوهشی کارگروههای تخصصی و کمیتههای فنی ستاد و به منظور حمایت از رسالههای هدفدار تحقیقاتی و در راستای تحقق احیای دریاچه ارومیه، بدینوسیله دفتر برنامهریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه فهرست عناوین تحقیقاتی که به عنوان رساله دکتری و یا پروژههای کارشناسی ارشد قابل انجام و توسط ستاد قابل حمایت میباشد را اعلام نموده است. پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی میتوانند پس از بررسی عناوین، پروپوزال پیشنهادی خود را با فرمت دانشگاه مربوطه به همراه نامه استاد راهنما و مدارک ذیل به واحد مطالعات ستاد احیای دریاچه ارومیه به آدرسlakeurmia1392@gmail.com   ارسال نمایند.

1-      فایل الکترونیکی  (فرمتdocx پروپوزال تکمیل شده)

 2-      فایل الکترونیکی چکیده تحقیق حداکثر در  3 صفحه  A4) با فرمتdocx  شامل عنوان، ضرورت، اهداف و سئوالات تحقیق، روش تحقیق و خروجیها)

3-      سوابق پژوهشی شاخص استادراهنما مربوط به زمینه تحقیق  (CV خلاصه)

  سقف حمایت از دانشجویان کارشناسی ارشد ودکتری به ترتیب  35  و  150 میلیون ریال میباشد. برای اولین دوره، مهلت دریافت پیشنهادات تا آخر اسفندماه 1395 خواهدبود. نتیجه انتخاب تا اواسط اردیبهشت 1396 اعلام خواهد شد. برای دریافت اطلاعات بیشتر خواهشمند است با آقای مهندس روزبهانی به آدرس ایمیل Amin.roozbahani65@gmail.com تماس حاصل فرمائید.

 اعلامیه در سایت.pdf (107.14 KB)

 دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه

اخبار مرتبط

افزودن دیدگاه جدید