حضرت پور: منشا شوری آب چاه های کشاورزی نمک دریاچه ارومیه است

حضرت پور: منشا شوری آب چاه های کشاورزی نمک دریاچه ارومیه است

خانه ملت: نماینده مردم ارومیه درمجلس با بیان اینکه ستاد احیای دریاچه ارومیه  هزینه های انجام شده در این راستا را برای مردم شفاف سازی کند،گفت: منشا شوری آب برخی چاه های کشاورزی در این حوزه انتخابیه نمک دریاچه ارومیه است.

 روح الله حضرت پور  درباره وضعیت دریاچه ارومیه،گفت: ستاد احیای دریاچه ارومیه توسط رسانه ها هزینه  کردها را برای مردم  شفاف سازی کند و این در حالی است که طبق اعلام ستاد احیای دریاچه ارومیه هم اکنون 3 الی 4 ماه است که در زمینه  احیایی دریاچه  ارومیه اقدامی انجام نشده است.

 نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای  اسلامی،تصریح کرد:  ما از دولت  انتظار داریم  بودجه مناسبی برای آبیاری قطره ای  وبارانی برای تامین منابع  آبی کشاورزان در نظر بگیرید  زیرا  منابع آبی پایه اصلی  تولید درصنعت  کشاورزی  به شمارمی آید.

وی  ادامه داد:  منشا شوری آب  برخی  از چاه های  آب کشاورزی در این حوزه انتخابیه  نمک دریاچه ارومیه  است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان  اینکه وضعیت  دریاچه ارومیه نه  تنها  بر عملکرد کشاورزی  بلکه سلامت مردم  را نیز  در   معرض تهدید و خطر  قرارمی دهد ،یادآورشد: ما نیاز مند اعتبارات کافی  هستیم تا بتوان با آبیاری قطره ای  و بارانی آبرسانی  به اراضی کشاورزی هموارکرد.

 

دسته بندی موضوعی:

افزودن دیدگاه جدید