تجلیل از دکتر مسعود تجریشی در همایش روز ملی آب

تجلیل از دکتر مسعود تجریشی در همایش روز ملی آب

  درهمایش روز ملی آب، از مسعود تجریشی، مدیر دفتربرنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه به عنوان چهره‌ای اثرگذار در آب کشور  تقدیر و تجلیل شد.