خشكي بر ايران سايه افكنده

گزارش مجله «تايم» از تغيير اقليم در ايران

خشكي بر ايران سايه افكنده

 

 مجله «تايم» در گزارشي تاثيرات تغيير اقليم بر ايران را با گزارشي تصويري شرح داده، ‌تاثيراتي كه باعث خشك شدن درياچه‌ها و تالاب‌هاي زيادي در ايران شد و همچنان مي‌شود. تمركز گزارش بر درياچه معروف اروميه است، ‌نويسنده گزارش در ابتدا ذكر كرده است: براي حس كردن اثر تغيير اقليم بايد آن را ببينيد، ‌هيچ جايي بهتر از درياچه اروميه نمي‌تواند اين تاثير را نشان دهد، ‌درياچه‌اي كه زماني ششمين درياچه نمك دنيا بود و اكنون 90 درصد آبش را از دست داده است. كشاورزان بيشتر آب درياچه را براي آبياري استفاده كردند، ‌اما افزايش دما، ‌نقش مهم‌تري را در اين ميان بازي كرده است. خاورميانه، جايي كه اين تاثير را به خوبي در آن مي‌توان ديد. اين اثر را نه‌تنها در اروميه، ‌كه در درياچه آرال قزاقستان و ازبكستان هم مي‌شود ديد. در گزارش تصويري كه از كشتي‌هاي به گل نشسته درياچه اروميه، درياچه خشك بختگان كه زماني خانه فلامينگوها و پرندگان مهاجر بود، ‌مرد ماهيگيري كه بعد از خشكي هامون كارش به جمع كردن بوته‌هاي گز رسيده تا بتواند امرار معاش كند، ترك‌هاي زمين خشك گاوخوني، ‌روستاهاي خالي از سكنه حاشيه خليج فارس، ‌اراضي خشك زابل و سواحل بوشهر گرفته شده همگي بر خشكي عظيم و وسيعي صحه مي‌گذارند كه ايران را در ميان گرفته. آكو سالمي، ‌عكاس ايراني اين عكس‌ها، ‌به ميان مناطقي رفته كه بياباني شده‌اند، ‌تالاب‌هايي كه زماني از آب تر بودند. بيابان قلمرواش را در گاوخوني اصفهان گسترش داده، ‌كشاورز و ماهيگيري كه معاش‌شان به آب مي‌رسيد، ‌حالا بايد بوته‌هاي خار جمع كنند و بفروشند. تغيير اقليم و گرم شدن هوا در خطه جنوبي كشور اثراتي به مراتب شديدتر به همراه دارد، ‌آنقدر كه آينده زندگي دختربچه‌هاي دوقلويي كه در ساحل بوشهر در حال آب‌بازي‌اند از نگاه عكاس گزارش با ترديد همراه است. سالمي معتقد است تحقيقات اخير برآورده كرده است تا سال 2070 زماني كه همين دختربچه‌ها به ميانسالي رسيده‌اند، امواج داغ درياي جنوب آنقدر غيرقابل تحمل است كه زندگي در حاشيه دريا را با سختي همراه مي‌كند. در اين گزارش به معاهده پاريس و مغايرت تصميم ترامپ، ‌رييس‌جمهور امريكا با اين معاهده هم مي‌پردازد و مي‌گويد: غمگين‌ترين مساله در اين ميان اين است كه آدم‌هايي كه در اين گزارش به تصوير كشيده شده‌اند، ‌تقريبا هيچ ارتباط و تاثيري با گرمايش جهاني ندارند. انتشار گازهاي گلخانه‌اي از سوي ايران كمتر از نيمي از آنچه امريكا انتشار دارد، ‌تخمين زده‌شده. اين در حالي است كه رييس‌جمهور ترامپ در هفته گذشته دستورات اجرايي مبني بر برگشتن به حالت پيش از تعهدات پاريس در امريكا را امضا كرد. روستايياني كه در عكس‌ها نشان داده شده‌اند، ‌قربانيان گرمايش زمين و تغيير اقليم محسوب مي‌شوند، ‌نه مسببانش. اما بعدترها، در سال‌هاي دورِ آينده، به عكس‌هاي امروزمان به عنوان به‌جامانده‌هاي تاريخي دوره‌اي نگاه مي‌كنيم كه ما هنوز قدرت تغيير آينده را داشتيم و كاري نكرديم.

 

 

 

 

دسته بندی موضوعی:

برچسب ها:

افزودن دیدگاه جدید