برداشت 8‌درصد آب زير زميني جهان در ايران است

برداشت 8‌درصد آب زير زميني جهان در ايران است

 

«تعادل» از نشست خبري مديردفتر برنامه‌ريزي و تلفيق ستاد احياي درياچه اروميه گزارش مي‌دهد

 

درياچه اروميه آينه تمام‌نماي وضعيت مديريت آب در ايران است؛ آينه‌يي كه نشان تصوير بي‌توجهي با محيط زيست را نشان مي‌دهد. بي‌توجهي‌اي كه گويا سر پايان گرفتن هم ندارد. اين را مدير دفتر برنامه‌ريزي و تلفيق ستاد احياي درياچه اروميه مي‌گويد. مسعود تجريشي در نخستين نشست خبريش در سال 96 در گزارش وضعيت درياچه اروميه گفت: «در منطقه خزر و اروميه امسال نسبت به سال گذشته 37‌درصد كاهش بارش داشتيم. همچنين بارش اين منطقه نسبت به ميانگين بارش بلندمدت 17‌درصد كاهش يافته است. » او ادامه داد: «بارش‌هاي پاييز در منطقه اروميه ضعيف بود و بارش‌هاي فصل زمستان نرمال. براي بهار نيز بارندگي در حد طبيعي و نرمال پيش‌بيني شده است. در مجموع چون بارش فصل پاييز در اين منطقه خوب نبود مجموع بارش‌ها تاكنون مثبت ارزيابي نمي‌شود. » او افزود: «نمي‌توانيم احياي درياچه اروميه را به بارش‌ها ربط دهيم. درياچه به علت بارش‌ها خشك نشده كه از اين طريق بتواند پر آب و احيا شود. »

 

دسته بندی موضوعی:

برچسب ها:

افزودن دیدگاه جدید