چاه های غیر مجاز در دولت یازدهم پلمپ شدند

اسماعیل کهرم:

چاه های غیر مجاز در دولت یازدهم پلمپ شدند

 

 

مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در امور محیط طبیعی، در خصوص اقدامات انجام گرفته به منظور احیاءو بهبود وضعیت تالاب‌ها در دولت یازدهم، با بیان این کهچاه های غیر مجاز در دولت یازدهم پلمپ شدند گفت: در مجلس شورای اسلامی طرح تقویت تالاب‌ها و نگهداری تالاب ها ارائه شد و در زمینه حفاظت از تالاب‌ها فعالیت زیادی انجام شد. اسماعیل کهرم، با بیان اینکه هورالعظیم به عنوان بخش بزرگی از منطقه خوزستان اگر خشک شود یکی از کانون های مهم گرد و غبار برای هموطنان خوزستانی به حساب می‌آید، گفت: صدام حسین در زمان جنگ دستور تخلیه آب این تالاب را صادر و حدود چهار هزار تالاب‌نشین را آواره کرد.وی با اشاره به اینکه این چهارهزار نفر از قدیمی‌ترین مردم جهان بودند که نیازهای خود را از نیزارها، پرندگان، ماهی‌ها و حتی آب و خاک تالاب تامین می‌کردند، عنوان کرد: قسمت کوچکی از این تالاب در خاک ما قرار دارد و مابقی آن در عراق است، در خاک ایران چاه آزمایشی نفت احداث و آب تالاب آلوده شد.

دسته بندی موضوعی:

افزودن دیدگاه جدید