اولین بودجه سال 96 دریاچه ارومیه ابلاغ شد

مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در استان آذربایجان شرقی :

اولین بودجه سال 96 دریاچه ارومیه ابلاغ شد

آب  دریاچه ارومیه کم خواهد شد  ولی خشک نخواهد شد

به گزارش روابط عمومی دفتر منطقه ای ستاد احیای دریاچه ارومیه در استان آذربایجان شرقی خلیل ساعی با اشاره به کاهش سطح آب دریاچه ارومیه گفت : تراز کنونی دریاچه ارومیه برابر با 1270.50 می باشد این در حالی است که سال گذشته تراز1270.77  تجربه کردیم و فعلا  نسبت به سال گذشته  27 سانتی متر کاهش ارتفاع را داریم و حجمی برابر با 1.47 میلیارد متر مکعب را داریم بنا بر تجارب گذشته  در چند دهه اخیر کاهش آب دریاچه در فصل تابستان به دلیل گرمای بیش از حد ، امری طبیعی است و ما تا آخر سال آبی یعنی شهریور ماه شاهد  کاهش تراز دریاچه خواهیم بود . بیاد داشته باشیم که  آب  دریاچه ارومیه کم میشود ولی خشک نمیشود.

دبیر شورای فرهنگی اجتماعی دریاچه ارومیه در استان ضمن تقدیر و تشکر از منتقدین عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت : ما نقد و ارزیابی از سر دلسوزی را ارج می نهیم و این پاداشی است  از طرف مردم که باید  ارزش آن را دانست ، خوشحالیم از اینکه توانستیم وظیفه خود را در اجتماعی کردن این موضوع که چند سال پیش یک موضوع  امنیتی  شمرده می شد به نحو احسن انجام دهیم . هر چند در سال های اخیر کمترین بودجه به بخش فرهنگی داده شد ولی با تلاش دستگاه های اجرایی و برابر با سیاست های کلی ستاد احیا توانستیم بیشترین و تاثیر گذارترین اقدامات را انجام دهیم که از آن جمله میتوان به برگزاری همایش ها و کارهای فرهنگی اجتماعی و شروع اجرای طرح نظر سنجی از روستائیان ذینفع  اشاره کرد. دستگاه های اجرایی استان نیز باید اطلاع رسانی در خصوص عملیات اجرایی را به نحو احسن در شهرستانها  انجام دهند تا مردم از این تلاش ها مطلع گردند. خداوند متعال را شاکریم که ظرف چند سال اخیر شروع به کار ستاد احیای دریاچه ارومیه امروز شاهد اظهار نظر بسیار آزاد دربین مردم ، مسئولین و  فضاهای اجتماعی  و مجازی هستیم

اخبار مرتبط

افزودن دیدگاه جدید