انتصاب عضو کمیته نظارت و ارزشیابی کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه به سمت ریاست سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی

انتصاب عضو کمیته نظارت و ارزشیابی کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه به سمت ریاست سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی

بدین وسیله به اطلاع میرساند سرکار خانم دکتر راضیه لک به سمت معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و ریاست سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی منصوب گردید. وی تاکنون در بخش های مختلفی با کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه همکاری داشته است که عبارتند از:

- نمیانده تام الاختیار وزیر صنعت، معدن و تجارت در کمیته راهبردی

- عضو کمیته سیاستگذاری

- ریاست کمیته زمین شناسی تدوین نقشه راه احیای دریاچه ارومیه

- عضو کمیته نظارت  و ارزش یابی

 

ستاد احیای دریاچه ارومیه ضمن تبریک این انتصاب برای ایشان در مسئولیت جدید، آرزوی موفقیت می نماید.

اخبار مرتبط

افزودن دیدگاه جدید