سخنرانی پرفسور تاسومی در دانشگاه شریف برگزار شد

سخنرانی پرفسور تاسومی در دانشگاه شریف برگزار شد

سخنرانی علمی با عنوان «استفاده از سنجش از دور در برآورد تبخیر و تعرق» در دانشگاه شریف برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی ستاد احیای دریاچه ارومیه،  آگاهی­ بخشی در جامعه علمی کشور نسبت به روش­های روز دنیا همواره در زمره اولویت­های ستاد احیای دریاچه ارومیه قرار داشته است. یکی از مهم­ترین فاکتورهای مهم در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، پایش مصارف کشاورزی است که به کمک برآورد تبخیر و تعرق انجام می­شود. در همین راستا به جهت انتقال دانش و توسعه آموخته­های جامعه علمی کشور، ستاد احیای دریاچه ارومیه با همکاری مرکز تحقیقات سنجش از دور دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ  ۱۵/۰۵/۹۷ اقدام به برگزاری "سخنرانی علمی استفاده از سنجش از دور در برآورد تبخیر و تعرق" نمود. سخنران این نشست، آقای دکتر Masahiro Tasumi ، از جمله ابداع­کنندگان الگوریتم METRIC و استاد دانشگاه Miyazaki کشور ژاپن بودند که در این جلسه در دو بخش مجزا ابتدا اقدام به تشریح مبانی محاسباتی تبخیر و تعرق و سپس الگوریتم پرطرفدار METRIC نمودند. ایشان در ادامه، بخشی از نتایج تبخیر و تعرق پروژه مدل هیدرولوژیکی یکپارچه حوضه آبریز دریاچه ارومیه که توسط مشاوران سازمان همکاری­های بین­المللی ژاپن (JICA) و با همکاری مرکز تحقیقات سنجش از دور دانشگاه صنعتی شریف انجام می­شود را برای حاضرین جلسه تشریح نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخبار مرتبط

افزودن دیدگاه جدید