گفتگوها

 

حجم بارش‌های سال جاری در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ۲۰۸ میلی‌متر تخمین زده شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶ درصد و نسبت به دوره متوسط بلندمدت ۲۴ درصد کاهش پیدا کرده است.

 

سرپرست وزارت نیرو گفت: کاری که دولتهای یازدهم و دوازدهم در رودخانه کشف رود مشهد، دریاچه ارومیه و منابع آب زیرزمینی کل کشور انجام داده اند از مصادیق محیط زیستی بودن این دو دولت است.

 

رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای قاضی طباطبایی ارومیه گفت: با هدف کمک به روند احیا دریاچه ارومیه و حل این بحران زیست محیطی آخرین راهکارهای فنی برای احیا آن در قالب سلسله سمینارها و برنامه‌های علمی در دانشگاه فنی حرفه‌ای قاضی طباطبایی ارومیه بررسی می‌شود.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - گفتگوها