گوناگون

 

رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای قاضی طباطبایی ارومیه گفت: با هدف کمک به روند احیا دریاچه ارومیه و حل این بحران زیست محیطی آخرین راهکارهای فنی برای احیا آن در قالب سلسله سمینارها و برنامه‌های علمی در دانشگاه فنی حرفه‌ای قاضی طباطبایی ارومیه بررسی می‌شود.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - گوناگون