All news

اخبار برگزیده

معاون امورحقوقی و بین‌المللی وزارت امورخارجه برای بررسی طرح‌های در دست اجرای احیای دریاچه ارومیه با هدف جلب همکاری‌های بین‌المللی  از این دریاچه بازدید کرد.

صفحه‌ها