بروشور

پیوستاندازه
دریاچه آرال، آیینه عبرت – از دریای خوارزم تا کویر آرال۸.۷۲ MB
آب زیر زمینی و احیای دریاچه ارومیه۸.۵۲ MB
دریاچه ارومیه، ضرورت احیا، راهکارها و مصوبات۸.۶۷ MB
دریاچه ارومیه، ضرورت احیا، تغییرات و تهدیدات۸.۶۷ MB
دریاچه ارومیه، حاکمیت قانون پیش نیاز احیای دریاچه ارومیه۴.۷۲ MB
پروژه‌های مطالعاتی ستاد احیای دریاچه ارومیه- بهمن ۹۶۵.۵ MB
پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه در حوضه آبریز زرینه‌رود و سیمینه‌رود- بهمن ۹۶۳.۵۴ MB
وضعیت منابع و مصارف آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه۴.۴۶ MB
فرآیند پرداخت اعتبارات پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه۲.۸۲ MB
محل هزینه‌کرد بودجه طرح نجات دریاچه ارومیه (تا پایان سال ۹۶)۱.۸۹ MB
تایم لاین دریاچه: وضعیت دریاچه ارومیه در ۳۱ شهریورماه سال‌های مختلف۱۹.۱۱ MB
پروژه‌های طرح‌های فاضلاب استان آذربایجان شرقی۱.۵۲ MB
پروژه‌های طرح‌های فاضلاب استان آذربایجان غربی۱.۸۵ MB
رئوس اصلی راهکارهای نجات دریاچه ارومیه۱۶۸.۷۲ KB
اقدامات ضربتی انجام شده در حوضه آبریز دریاچه ارومیه۷.۲۷ MB
همکاری‌های بین‌المللی ستاد احیای دریاچه ارومیه- اردیبهشت ۹۶۱.۶۹ MB
Six Main Obejectives of Restorating Urmia Lake۲.۶۸ MB
Status of Urmia Lake at the End of Water Yeaar (2013-2017)‎۱.۳۴ MB
روند توسعه کشت چغندرقند در استان آذربایجان غربی۱.۶۳ MB
نتایج ارزیابی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از اثرات خشک شدن دریاچه ارومیه بر سلامت انسان‌ها۴.۵۷ MB