روند تغییرات دریاچه ارومیه

 

روند تغييرات درياچه اروميه

 روند تغييرات تراز درياچه اروميه در طي يك قرن اخير در نمودار ارائه شده در شكل 1 ترسيم گرديده است.

 شکل-1- روند تغییرات تراز دریاچه ارومیه در قرن اخیر

 گرچه اين درياچه در طي يك قرن گذشته نوسانات گاها شديدي را نيز طي كرده است، اما روند نوسانات نزولي آن به شدت دو دهه اخير نبوده است.

 همانطور كه در نمودار به‌خوبي مشخص است، روند نزولي اين درياچه پس از دوران پرآبي آن در سال 1374، شروع گرديده و در طي بيست سال، تراز درياچه بيش از 8 متر افت كرده است.

 در واقع با توجه به ارقام ثبت شده، به‌طور متوسط درياچه در اين بيست سال اخير ساليانه با افت 40 سانتي‌متري مواجه بوده است.

 با توجه به عمق كم اين درياچه، اين ميزان افت تراز منجر به خشكي درصد قابل ملاحظه‌اي از سطح درياچه گرديده و بيش از 30 ميليارد مترمكعب از حجم آب آن در اثر تبخير و عدم ورود منابع آب كافي به آن از بين رفته است (شكل 2).

شکل-2- روند خشکی در یاچه ارومیه در طی چهار دهه ی اخیر (AghaKouchak, et al, 2015)

  در شكل (2) با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي لندست، روند خشكي درياچه اروميه در چهار دهه اخير نشان داده شده است. همزمان با شروع افت تراز درياچه، سطح درياچه نيز پسروي قابل ملاحظه‌اي داشته و ميزان خشكي درياچه در شهريورماه سال 1393 به حدي رسيد كه قسمت جنوبي درياچه با خشكي كامل مواجه گرديد. 

برای دریافت فایل کامل گزارش بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

http://ulrp.sharif.ir/sites/default/files/field/files/node_1082_zarurat_ehya.pdf