فرم عضویت دوستداران دریاچه ارومیه

اطلاعات افرادی که خود ثبت نام کرده اند

اطلاعات فردی
اطلاعات همکاری
خیلی‌ زیادزیادکمخیلی کم
آمادگی برای همکاری با طرح نجات دریاچه
جلب مشارکت کشاورزان برای همکاری با طرح
همکاری در فعالیت‌های اطلاع‌رسانی مربوط به دریاچه
همکاری در نظارت و ارزیابی راهکارهای اجرایی طرح
برگزاری دوره‌های آموزش همگانی مربوط به دریاچه
جمع‌آوري داده‌هاي مورد نیاز ستاد احیاء دریاچه ارومیه
انجام فعالیت‌های هنری و ادبی در راستای طرح
انجام فعالیت‌های ورزشی در راستای طرح
تهیه و ارسال عکس، فیلم و خبر مرتبط با دریاچه
همکاری در تشکیل گروه‌های دوستدار دریاچه ارومیه
همکاری در انجام مطالعات میدانی با مجریان طرح
جذب منابع مالی و سرمایه‌گذاری در نجات دریاچه
آمادگی برای عضویت در تشکل دوستداران دریاچه

چند ساعت در روز و در هفته مایل به انجام فعاليت هاي داوطبانه در راستاي نجات درياچه اروميه هستید