نحوه بارگذاری فیلم

شما می توانید با استفاده از لینک بارگذاری مطالب خود را برای نمایش در سایت به ما ارسال کنید تا پس از تایید به نمایش در آیند.

 

بارگذاری فیلم:

نحوه بارگذاری فیلم به این صورت می باشد که پس از ورود به صفحه ی بارگذاری کافیست عنوان مطلب خود، توضیحات جانبی ای در مورد فیلم خود دارید و در نهایت خود فیلم را بارگذاری کرده و ذخیره نمایید.

پس از بارگذاری فیلم خود توجه داشته باشید که حتما تصویری هم به عنوان تصویر پیش نمایش آن بارگذاری کنید.

پس از ذخیره و ارسال فیلم مورد نظر و پس از تایید آن توسط پشتیبانی سایت در قسمت گالری فیلم ها به نمایش درخواهد آمد.

 

بارگذاری تصاویر:

نحوه بارگذاری تصاویر به این صورت می باشد که پس از ورود به صفحه ی بارگذاری کافیست عنوان مطلب خود، توضیحات جانبی ای در مورد تصاویر خود دارید و در نهایت خود عکس ها را بارگذاری کرده و ذخیره نمایید.

پس از بارگذاری تصویر خود توجه داشته باشید که حتما متن جایگزین و عنوان را کامل نمایید.

پس از ذخیره و ارسال تصاویر مورد نظر و پس از تایید آن توسط پشتیبانی سایت در قسمت گالری تصاویر به نمایش درخواهد آمد.