نحوه بارگذاری فیلم

Body: 

شما می توانید با استفاده از لینک بارگذاری مطالب خود را برای نمایش در سایت به ما ارسال کنید تا پس از تایید به نمایش در آیند.

 

بارگذاری فیلم:

نحوه بارگذاری فیلم به این صورت می باشد که پس از ورود به صفحه ی بارگذاری کافیست عنوان مطلب خود، توضیحات جانبی ای در مورد فیلم خود دارید و در نهایت خود فیلم را بارگذاری کرده و ذخیره نمایید.

پس از بارگذاری فیلم خود توجه داشته باشید که حتما تصویری هم به عنوان تصویر پیش نمایش آن بارگذاری کنید.

پس از ذخیره و ارسال فیلم مورد نظر و پس از تایید آن توسط پشتیبانی سایت در قسمت گالری فیلم ها به نمایش درخواهد آمد.

 

بارگذاری تصاویر:

نحوه بارگذاری تصاویر به این صورت می باشد که پس از ورود به صفحه ی بارگذاری کافیست عنوان مطلب خود، توضیحات جانبی ای در مورد تصاویر خود دارید و در نهایت خود عکس ها را بارگذاری کرده و ذخیره نمایید.

پس از بارگذاری تصویر خود توجه داشته باشید که حتما متن جایگزین و عنوان را کامل نمایید.

پس از ذخیره و ارسال تصاویر مورد نظر و پس از تایید آن توسط پشتیبانی سایت در قسمت گالری تصاویر به نمایش درخواهد آمد.