پایش پروژه ها

عکسبرداری هوایی رقومی اراضی کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه وایجاد و راهبری پایگاه اطلاعات مکانی
درصد پیشرفت کار:
62%
آذربایجان شرقی, آذربایجان غربی, کردستان
پروژه های مطالعاتی
تهيه كاداستر اراضي حوضه آبريز درياچه اروميه
درصد پیشرفت کار:
70%
پروژه های اجرائی
 لایروبی و ساماندهی رودخانه سقز
درصد پیشرفت کار:
51%
کردستان
پروژه های اجرائی
 طرح آب‌رسانی دراز مدت به شهر سقز
درصد پیشرفت کار:
57%
کردستان
پروژه های اجرائی
 احداث ساختمان سد چراغ ویس
درصد پیشرفت کار:
83%
کردستان
پروژه های اجرائی
 شناسايي كانون‌هاي توليد ريزگرد و تثبيت‌ آن‌ها
درصد پیشرفت کار:
43%
آذربایجان شرقی, آذربایجان غربی, کردستان
پروژه های اجرائی
شناسایی کانونهای تولید ریزگرد و تثبیت آنها
درصد پیشرفت کار:
30%
کردستان
پروژه های اجرائی
 جایگزینی کشت گلخانه ای به جای سبزی و صیفی- دریاچه ارومیه
درصد پیشرفت کار:
80%
آذربایجان شرقی
پروژه های اجرائی

صفحه‌ها