پایش پروژه ها

درصد پیشرفت کار:
۸۰%
آذربایجان شرقی
پروژه های مطالعاتی
درصد پیشرفت کار:
۹۰%
آذربایجان غربی
پروژه های مطالعاتی
عکسبرداری هوایی رقومی اراضی کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه وایجاد و راهبری پایگاه اطلاعات مکانی
درصد پیشرفت کار:
۶۲%
آذربایجان شرقی, آذربایجان غربی, کردستان
پروژه های مطالعاتی
تهيه كاداستر اراضي حوضه آبريز درياچه اروميه
درصد پیشرفت کار:
۷۰%
پروژه های اجرائی
 لایروبی و ساماندهی رودخانه سقز
درصد پیشرفت کار:
۵۱%
کردستان
پروژه های اجرائی
 طرح آب‌رسانی دراز مدت به شهر سقز
درصد پیشرفت کار:
۵۷%
کردستان
پروژه های اجرائی
 احداث ساختمان سد چراغ ویس
درصد پیشرفت کار:
۸۳%
کردستان
پروژه های اجرائی
 شناسايي كانون‌هاي توليد ريزگرد و تثبيت‌ آن‌ها
درصد پیشرفت کار:
۴۳%
آذربایجان شرقی, آذربایجان غربی, کردستان
پروژه های اجرائی
شناسایی کانونهای تولید ریزگرد و تثبیت آنها
درصد پیشرفت کار:
۳۰%
کردستان
پروژه های اجرائی

صفحه‌ها