احداث ساختمان سد چراغ ویس

83%
 احداث ساختمان سد چراغ ویس
 احداث ساختمان سد چراغ ویس
 احداث ساختمان سد چراغ ویس

 

عنوان مصوبه اتقال آب رودخانه ها به پیکره آبی دریاچه
عنوان پروژه  تکمیل سد چراغ ویس
عنوان طرح  احداث ساختمان سد چراغ ویس
دستگاه مسئول اجراء

شرکت آب منطقه ای کردستان

حجم پروژه 

پرداخت دیون پیمانکار، مشاور و تملک اراضی و تکمیل جاده جایگزین به منظور آبگیری مطمئن

میزان پیشرفت پروژه نصب به اهداف سال 1393   83 درصد 
اعتبار هزینه شده 23 میلیارد تومان

 

 

فایل های ضمیمه: 
پیوستاندازه
احداث ساختمان سد چراغ ویس33.63 KB