جایگزینی کشت گلخانه ای به جای سبزی و صیفی

80%
 جایگزینی کشت گلخانه ای به جای سبزی و صیفی- دریاچه ارومیه

ضرورت برآورد دقیق نیاز آبی گیاهان، عدم استفاده مطلوب و وجود محدودیت منابع آب و نیاز فزاینده بشر به غذای بیشتر، متنوع و مطلوب‌تر ایجاب می‌نماید تا مهندسین آبیاری با اعمال شیوه‌های مدیریتی نوین اقدام به صرفه¬جویی در مصرف آب و افزایش بهره وری آن نمایند. یکی از این شیوه‌ها استفاده از محیط‌های کشت کنترل شده و گلخانه برای تولید انواع محصولات می‌باشد. اگرچه نیاز آبی و مصرف آب در گلخانه نسبت به محیط باز کم است ولی برآورد دقیق آن و انطباق برنامه آبیاری بر اساس نیاز انواع گیاهان و شرایط رشد آنها به آب (آبیاری به موقع و به اندازه) به دلایل زیر دارای اهمیت ویژه است:

- با برآورد مقدار نیاز آبی گیاهان گلخانه‌ای در هر شرایطی می‌توان حد بهینه مصرف آن را (نه زیاد و نه کم) برای محصولات مورد نظر فراهم کرد تا بتوان از سرمایه‌گذاری زیاد انجام شده و واحد آب مصرفی در گلخانه حداکثر استفاده را نمود.

- طراحان و مدیران آبیاری باید در جهت افزایش بهره‌وری از آب مصرفی اهتمام ورزند. در این ارتباط باید برنامه‌ریزی آبیاری (دور و عمق آبیاری) براساس مقدار آب مصرفی گیاه تعیین شود‌. لذا مقدار آب مورد نیاز گیاه باید دقیقاً برآورد شود تا مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح آبیاری بر آن استوار گردد.

- در شرایطی که آب با کیفیت مطلوب وجود ندارد، احداث گلخانه‌ها با تأمین آب با کیفیت نظیر استفاده از آب شیرین‌کن‌ها ، انتقال آب با کیفیت خوب و تلفیق با آب با کیفیت پایین انجام می‌گیرد. در این صورت برآورد دقیق میزان آب لازم، در برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری اولیه و بررسی اقتصادی طرح بسیار مؤثر است.

- برای طراحی بهینه سیستم‌های تأمین آب و آبیاری، دانستن نیاز آبی محصولات ضروری می‌باشد.

عنوان مصوبه کنترل مصرف آب در بخش کشاورزی
عنوان پروژه   جایگزینی کشت گلخانه ای به جای سبزی و صیفی
عنوان طرح  ساماندهی گلخانه ها و احداث مجتمع های گلخانه ای
دستگاه مسئول اجراء

سازمان جهاد کشاورزی

حجم پروژه 

50 هکتار

میزان پیشرفت پروژه نصب به اهداف سال 1393 80%
اعتبار هزینه شده 20 میلیارد تومان