شناسايي كانون‌هاي توليد ريزگرد و تثبيت‌ آن‌ها

43%
 شناسايي كانون‌هاي توليد ريزگرد و تثبيت‌ آن‌ها

با پس روی دریاچه ارومیه و خشکیدگی آن، اراضی حاشیه دریاچه به دلیل از بین رفت پوشش گیاهی با پدیده بیابان زایی مواجه گردیده است. با توجه به شوری این اراضی و تغییرات اقلیمی ایجاد شده بر خلاف وضعیت های قبلی، بادهایی از سوی دریا به خشکی ایجاد شده که به دلیل عدم وجود پوشش گیاهی در این اراضی، فرسایش های بادی شدیدی در این اراضی رخ می دهد. حاصل آن، گرد و غبار و ریز گردهای نمکی و تبعات ناشی از آن می باشد. لذا در این راستا بر اساس اهداف اداره کل مبنی بر حفظ و احیا منابع طبیعی اقدامات بیولوژیکی و بیومکانیکی در راستای ایجاد پوشش گیاهی و مقابله با کانون های تولید گرد و غبار و ریز گرد های نمکی جزو پروژه های طرح احیای دریاچه ارومیه قرار گرفته است.

 

عنوان مصوبه شناسایی کانون های تولید ریزگرد و تثبیت آن ها
عنوان پروژه  شناسایی کانون های تولید ریزگرد و تثبیت آن ها ( خارج از محدوده دریاچه)
عنوان طرح  تهیه و اجرای طرح های جامع مقابله با بیابانزایی
دستگاه مسئول اجراء

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری

حجم پروژه 

150 هزار هکتار، مدیریت پروژه، مطالعه، پژوهش و نظارت ( ظرفیت سازی جوامع محلی)

583 هکتار نهالکاری

300 هزار هکتار مراقبت، نگهداری و احیای جنگل های موجود

300  هکتار بوته کاری

200 هزار هکتار ساماندهی چرای دام
3200 هکتار اجرای سیستم چرایی و قرق

2600 هکتار مدیریت هرز آب همراه با بذر کاری

میزان پیشرفت پروژه نصب به اهداف سال 1393   43 درصد 
اعتبار هزینه شده 2میلیارد و 400 میلیون تومیان