طرح آب‌رسانی دراز مدت به شهر سقز

57%
 طرح آب‌رسانی دراز مدت به شهر سقز

در شرایط کنونی آب شرب شهر سقز از دریاچه سد بوکان تامین می‌گردد که با توجه به شرایط خاص محل این ایستگاه پمپاژ، برای طرح رهاسازی از سد بوکان محدودیت‌هایی ایجاد گردیده است، لذا با هدف حذف محدودیت تراز کنونی بر روی دریاچه سد بوکان و با هدف رهاسازی مقدار آب بیشتر از سد شهید کاظمی بوکان به سمت دریاچه ارومیه، طرح تامین آب شهر سقز از سد در حال ساخت چراغ‌ویس در حال انجام می‌باشد.

 

عنوان مصوبه اتقال آب رودخانه ها به پیکره آبی دریاچه
عنوان پروژه  طرح آبرسانی دراز مدت به شهر سقز
عنوان طرح  آب رسانی به شهر سقز
دستگاه مسئول اجراء

شرکت آب منطقه ای کردستان

حجم پروژه 

احداث سازه فیلتراسیون، احداث سازه زلال ساز، حوضچه اختلاط، احداث مخزن 10 هزار متر مکعبی، ساختمان شیمیایی و انبار، خرید تجهیزات

میزان پیشرفت پروژه نصب به اهداف سال 1393   62 درصد 
اعتبار هزینه شده 7میلیارد و 300 میلیون تومیان