لایروبی و ساماندهی رودخانه سقز

51%
 لایروبی و ساماندهی رودخانه سقز
 لایروبی و ساماندهی رودخانه سقز

هدف از اجرای طرح لایروبی و ساماندهی رودخانه سقز آبرسانی به پیکره آبی دریاچه می­باشد. وجود نابسامانی­های عدیده در مسیر رودخانه باعث می­شود که آب جاری در بالادست رودخانه به انحاء مختلف به مصرف مصارف غیر مجاز رسیده و یا اینکه به علت پخش در بستر رودخانه در اثر تبخیر از دسترس خارج گردد بقسمی که مقادیر جریان در پایین دست رودخانه به حد ناچیز می­رسد.

 

عنوان مصوبه  تهیه کاداستر اراضی حوضه آبریز دریاچه ارومیه
عنوان پروژه  لایروبی و ساماندهی رودخانه سقز
عنوان طرح  شرکت آب منطقه ای کردستان
دستگاه مسئول اجراء

 وزارت کشاورزی

حجم پروژه 

1/5 کیلومتر

میزان پیشرفت پروژه نصب به اهداف سال 1393 51 درصد 
اعتبار هزینه شده 750 میلیون تومان