All news

اخبار برگزیده

پیام امید بخش مدیران دستگاه های ذیربط با احیای دریاچه ارومیه در نشست خبری:

کارگاه دو روزه آموزش مدیران وزارت نیرو

سایت ستاد احیای دریاچه ارومیه- معاون امورحقوقی و بین‌المللی وزارت امورخارجه برای بررسی طرح‌های در دست اجرای احیای دریاچه ارومیه با هدف جلب همکاری‌های بین‌المللی  از این دریاچه بازدید کرد.

صفحه‌ها