اقتصادی

نوبخت. اعتبارات دریاچه ارومیه

 رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ۳۰۰ میلیارد تومان به ستاد احیای دریاچه ارومیه تخصیص داده شده که این ستاد پس از پیگیری آن را دریافت می‌کند.

دریاچه ارومیه، دکتر محمد مسعود تجریشی، محیط زیست و اقتصاد

اقتصادی بودن احیای دریاچه ارومیه را می‌توانیم در قالب آسیب‌شناسی خشک شدن این دریاچه بررسی کنیم. یکی از نماینده‌های میاندوآب یک بار به من گفت همانطور که حوض سلطان یا گاوخونی خشک شد، دریاچه ارومیه هم خشک بشود. منطق او این بود که خشک شدن دریاچه‌ها در سایر نقاط هیچ پیامد خاصی ندارد پس این هم اگر خشک بشود، اتفاقی نمی‌افتد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - اقتصادی