علمی

In November 2016, Springer Verlag published an article named “Meteorological factors affecting the sudden decline in Lake Urmia's water level” investigating by using data from four meteorological stations near the lake.

هامون

معاون وزیر نیرو با بیان اینکه به زودی تعدادی از نیروگاه‌های ۳۰ ساله کشور بازنشسته خواهند شد، گفت: تغییرات جدید اقلیمی منجر به تبدیل تالاب هامون با ۱۸ میلیارد مترمکعب آب به شن‌زار شده است.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - علمی