علمی

In November 2016, Springer Verlag published an article named “Meteorological factors affecting the sudden decline in Lake Urmia's water level” investigating by using data from four meteorological stations near the lake.

هامون

معاون وزیر نیرو با بیان اینکه به زودی تعدادی از نیروگاه‌های ۳۰ ساله کشور بازنشسته خواهند شد، گفت: تغییرات جدید اقلیمی منجر به تبدیل تالاب هامون با ۱۸ میلیارد مترمکعب آب به شن‌زار شده است.

 

Published time: 29 Jul, 2016 18:03Edited time: 29 Jul, 2016 18:03
© earthobservatory.nasa.gov
© earthobservatory.nasa.gov

 

New research shows Iran’s most famous lake has shrunk by nearly 90% since the 1970s. Scientists urge action

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه خطاب به مردم آذربایجان اعلام کرد: رئیس‌جمهور بر تحقق احیای دریاچه ارومیه استوار است.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - علمی