محیط زیست

مجلس. دریاچه

نمایندگان مردم در خانه ملت با انتقال آب دریاچه‌های بسته به ویژه خزر، تالاب‌ها و سایر زیست‌گاه‌های حساس به سایر نقاط کشور مخالفت کردند.http://media.icana.ir//Image/2016/10/201610105113076362_Orig.jpg

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - محیط زیست